Web Yazılım

E-Ticaret YazılımıYazılım ; bilgisayarın istenilen işlemleri yapabilmesi için gerekli olan komutlar topluluğuna verilen addır. Yalnızca e donanımdan oluşmuş bir bilgisayar kullanılmaz. Yazılımlar 3 ana başlık altında inceleyebiliriz .

a) Sistem Yazılımları
Bilgisayarın yapacağı işlerin kontrolünü, işlem yazılımlarının çalışmasını, belleğin  giriş ve çıkışlarını, çeşitli işlerin sürekli bir şekilde yapılmasını sağlarlar.
Örnek : MS-DOS, UNİX, WİNDOWS-95

b) Uygulama Yazılımları
Programcının bir problemin çözümü için herhangi bir programlama dili ile yazdığı programlara derleyici ve çalıştırıcı, yani sisteme sonradan ilave edilmiş programların tümüne uygulama yazılımları denilir.

c) Çevirici Yazılımlar
Herhangi bir dilde yazılan programı makine diline çeviren yazılımlardır.

1. Komut: Bilgisayara iş yaptıran önceden hazırlanmış bilgiye denir.
2. Program: Donanımı önceden belirtilmiş bir sıraya göregerekli işlemlerin yapılabilmesi için belirli bir kurala göre hazırlanmış komut dizileridir.
3. Programlama: Bilgisayara yaptırılacak herhangi bir işin bilgisayar dilleri ile programlanmasıdır.

Yazılımlarda Kullanılan Diller;

Programlama Dili: Programcının programı yazarken kullandığı özel bir dildir. Bilgisayara yaptırılacak  işlerin bilgisayarın anlayabileceği dilde ifade edilmesine denir.

Makine  Dili: İlkel düzeyde bir programlama dilidir. Öğrenilmesi ve kullanılması çok güçtür. Doğrudan donanıma hitap ettiği için hızlı çalışırlar.

Alçak seviyeli  programlama dili (Assembly): Makine dilinde program yazma güçlüğü nedeniyle oluşturulmuş bir dildir. Burada işlemler 0 ve 1'ler yerine işlemin ingilizce karşılığının kısaltması (ADD Addition) kullanılarak yapılır. Sembolik kodlarla yazılan bu programlara kaynak denir.Sonra bu program Assembly yorumlayıcısı tarafından makine diline çevrilir.

Yüksek Düzeyli Diller

Makine diline ve Assembler diline göre bilgisayara daha az bağımlıdırlar. Bu dilin komutları genelde ingilizdeki  6   kelimenin tümünden alındığı için hatırlanmaları daha kolaydır. Hata yapma olasılığı ve hataları düzeltmek daha kolaydır. Bu dilde yazılan programlar yorumlayıcı bellekle  makina diline çevrilirler.

Yorumlayıcı: Yüksek düzeyde yazılmış program baştan sona kadar makina diline çevrilir. Hata var ise  çevirme işleminden sonra listelenir.

Derleyici: Yazılan programı tek tek  tarar, hata varsa giderilene kadar işlem durur . (Web  Yazılım )

COPYRIGHT © 2012 3C BİLİŞİM WEB TASARIMI VE YAZILIM HİZMETLERİ - ALL RIGHTS RESERVED
Web Tasarımı